หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายอาคารสถานที่ได้ดำเนินการควบคุมการฉีดยาพ่นกำจัดแมลงภายในบริเวณโรงเรียนสาธิต
ฝ่ายอาคารสถานที่ได้ดำเนินการควบคุมการฉีดยาพ่นกำจัดแมลงภายในบริเวณโรงเรียนสาธิต

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-05 08:48:56

๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ฝ่ายอาคารสถานที่ได้ดำเนินการควบคุมการฉีดยาพ่นกำจัดแมลงภายในบริเวณโรงเรียนสาธิต เพื่อป้องกันและกำจัดแมลงที่จะเป็นพาหะนำโรคต่างๆให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน โดยได้ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน