หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีทุกท่าน ผ่านการอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ขอแสดงความยินดีทุกท่าน ผ่านการอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-08 21:43:53

ขอแสดงความยินดีทุกท่าน ผ่านการอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ นำโดยคุณสุจินดา นุ่มเจริญ ผู้ประกอบการโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา