หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Assoc. Prof. Dr. Somkiat Korbuakaew, Director, presided over the personnel meeting
Assoc. Prof. Dr. Somkiat Korbuakaew, Director, presided over the personnel meeting

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-06-11 21:49:20

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564  

รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องและพิจารณาตัวชี้วัด ที่จะบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2565 - 2569) โดย ผศ.ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ในการนำเสนอให้แก่บุคลากรได้รับทราบ