หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เด็กชายธนตระกูล รุ่งเจริญรวยยิ่ง เพื่อเสนอเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “หัตถาครองพิภพ” ประจำปี 2567 สาขาลูกดีเด่น
เด็กชายธนตระกูล รุ่งเจริญรวยยิ่ง เพื่อเสนอเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “หัตถาครองพิภพ” ประจำปี 2567 สาขาลูกดีเด่น

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-11 14:18:37

พิพิธภัณฑ์ครุฑ โดยธนาคารทหารไทยธนาชาต ได้คัดเลือกเยาวชน เด็กชายธนตระกูล รุ่งเจริญรวยยิ่ง จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเสนอเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “หัตถาครองพิภพ” ประจำปี 2567 สาขาลูกดีเด่น 

พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567  ตามโครงการ “หัตถาครองพิภพ” หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 92 พรรษา 

การคัดเลือกนี้ถือเป็นเกียรติยศสูงสุดสำหรับเด็กชายธนตระกูล รุ่งเจริญรวยยิ่ง ที่ได้รับการยอมรับในความประพฤติและคุณงามความดี  ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จของน้อง ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ