หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > Summer'65 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 2 ปีการศึกษา 2565 สรงน้ำพระในวันเทศกาล​สงกรานต์
Summer'65 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 2 ปีการศึกษา 2565 สรงน้ำพระในวันเทศกาล​สงกรานต์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-04-12 16:16:42

First of all, let's talk about the history of Songkran Festival.
Songkran festival is one of the most important festivals that has been performed for a long time, not only in Thailand but also in other countries such as Laos and Cambodia.   It is also known as Thai Traditional New Year's Day, which  falls during April of 13th - 15th every year.