หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ Unit 2 "Smart craft"
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ Unit 2 "Smart craft"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-26 12:39:04

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ Unit 2 "Smart craft" ในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถออกแบบและประดิษฐ์ชิ้นงานจากวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน แถมสามารถวัดผลได้มากกว่าหนึ่งวิชา ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้นี้ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ในแต่ละวิชาได้เป็นอย่างดี ">