หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน (เข็มที่ 1)
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน (เข็มที่ 1)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-03 14:43:25

31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับโรงพยาบาลวิชัยเวช การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  ให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน (เข็มที่ 1)