หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กำหนดต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัส Covid-19
กำหนดต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัส Covid-19

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-06-11 21:33:12

ประกาศ ????

           งดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นกรณีพิเศษในทุกระดับชั้น ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นเวลา 1 วัน เนื่องจากคณาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีกำหนดต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัส Covid-19 ทั้งนี้ ทางโรงเรียนกำหนดเปิดเรียนออนไลน์ตามปกติทุกระดับชั้นในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ❤️