หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพพิธีการไหว้ครู
ภาพพิธีการไหว้ครู

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-31 11:27:00

ประมวลภาพพิธีการไหว้ครู 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักเรียน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ในการนี้ พลตำรวจเอก ดร.ปรุง บุญผดุง และ

พลตรีหญิงปาณฑรา มีนะกนิษฐ ร่วมในพิธีไหว้ครู เพื่อมอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน