หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > จัดพิธีไหว้ครู และต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
จัดพิธีไหว้ครู และต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-27 22:21:59

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) จัดพิธีไหว้ครู และต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ โรงเรียนสาธิตฯ ยังได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก ดร. ปรุง บุญผดุง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ให้เกียรติมาร่วมงานและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นในปีการศึกษาที่ผ่านมา