หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ดูแล-ล้างเครื่องกรองน้ำ
ดูแล-ล้างเครื่องกรองน้ำ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 14:06:44

ดูแล-ล้างเครื่องกรองน้ำดื่ม

วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน กำหนดให้มีการล้าง เช็ค ทำความสะอาดตามกำหนดเวลาของระบบน้ำดื่มในโรงเรียนอยู่เป็นประจำและสม่ำเสมอ ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของลูกๆและบุคลากรของโรงเรียน