หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกวดการบรรยายธรรมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ประกวดการบรรยายธรรมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-01-21 14:07:30

วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเด็กหญิงพรชนิตว์ โชติช่วง (น้องต้นข้าว) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) เข้าประกวดการบรรยายธรรมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดประยุวงศาวาส