หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > We Are All Connected
We Are All Connected

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-04 20:55:57

คณะผู้บริหาร  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมยินดีกับนักเรียนชนะการประกวดภาพโปสเตอร์ เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 34 ระดับประเทศ ภายใต้คำขวัญ “ We Are All Connected ” ( เราทุกคนเชื่อมต่อกัน ) จัดโดย สโมสรไลออนแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมรอยัลซิตี๊ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลที่ 1   :   ด.ญ.วิมุตตา      อร่ามแสงจันทร์  ป.5/2

รางวัลชมเชย : ด.ญ.ประภามาศ  ณ พัทลุง          ป.5/2

ในการจักกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศจะส่งไปประกวดเพื่อรับรางวัลระดับโลก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมี รางวัลชนะเลิศระดับโลก จำนวน 1 ภาพ และ รางวัลชมเชย จำนวน 23 ภาพ

จาก 6 ทวีป ทั้วโลก ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ ที่ผลงานของนักเรียนของเรา ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปชิงรางวัล ระดับโลก และจะประกาศผลเดือนพฤษภาคมนี้   ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอนและผู้ส่งผลงาน ที่ทำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกครั้ง