หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ ระยะที่ 2
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ ระยะที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-02-09 17:58:10

ยินดีต้อนรับ     คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ ระยะที่ 2

ผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์     ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ (ประธาน)

ดร.สาลินี ขจรไพร (กรรมการ)

ดร.ณัฐพงษ์ ฉลาดแย้ม (กรรมการและเลขานุการ)