หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ต้อนรับการเปิดเรียนวันแรก ...ภาพบรรยากาศ
ต้อนรับการเปิดเรียนวันแรก ...ภาพบรรยากาศ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-15 11:05:05

ต้อนรับการเปิดเรียนวันแรก ...ภาพบรรยากาศ  เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ก่อนเรียน

โดยพร้อมเพียงกัน ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566