หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เดินตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนและกล่าวทักทายนักเรียน
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เดินตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนและกล่าวทักทายนักเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-11-07 10:00:19

6 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เดินตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนและกล่าวทักทายนักเรียน