หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > We prepare because we care.
We prepare because we care.

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-25 21:02:15

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา โดยงานงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหาร ได้ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องเรียน รวมถึงพื้นที่ต่าง ๆ บริเวณโรงเรียน พร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสร่วมกันภายในห้องโรงเรียน เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศภายในห้องเรียนทุกห้องเรียน

นอกจากนี้ ยังได้ทำการพ่นยากันยุงในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทุกห้อง

ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย ของนักเรียน บุคลากร และสมาชิกของครอบครัว “สาธิตสวนสุนันทา” ทุก ๆ ครอบครัว ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ ดูแลทุก ๆ คนให้ดีที่สุด

We prepare because we care.