หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนที่ชนะการแข่งขันประกวดวาดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 34 ภาค 310ดี
นักเรียนที่ชนะการแข่งขันประกวดวาดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 34 ภาค 310ดี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-02-09 14:50:07

ขอแสดงความยินดี  กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชนะการแข่งขันประกวดวาดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 34 ภาค 310ดี 

ภาตใต้คำขวัญ " Lead With Compassion " ( เป็นผู้นำด้วยความอารีย์ ) ประจำปี 2565 - 2566 จัดโดย สโมสรไลออนส์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด จ. สมุทรสาคร ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลที่ 1    ด.ญ. วิมุตตา อร่ามแสงจันทร์   ป.6    ( ได้รับรางวัลที่ 1 สองปีซ้อน )

รางวัลที่ 3   ด.ญ. ฐิตา  อรุณดี   ป.5         

รางวัลชมเชย ด.ญ. ชัชญานิช   วรบุตร  ป.4    ด.ญ. ประภามาศ  ณ พัทลุง  ป.6  ด.ช. พิสิฐพงศ์    ศิริพิชญ์ตระกูล  ป.6

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน จาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอน และ ส่งผลงานเข้าประกวด จนประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกครั้ง