หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักเรียนสาธิตคว้ารางวัลวาดภาพได้ที่ 1 ระดับโลก ที่ไต้หวัน
นักเรียนสาธิตคว้ารางวัลวาดภาพได้ที่ 1 ระดับโลก ที่ไต้หวัน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 14:14:27

วันที่ 3 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้อาจารย์ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ ในรายการ THE 49 TH WORLD SCHOOL CHILDREN'S ART EXHIBITION OF THE REPUBLIC OF CHINA ประเทศสาธารณรัฐจีน เขตการปกครองพิเศษไต้หวัน จำนวนประเทศที่เข้าร่วม 41 ประเทศทั่วโลก จาก 400,000 ผลงาน  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รางวัล GOLD CERTIFICATE

ด.ช.กิตติ์ณัฐ       จิรปรียารักษ์             ป.4/2

รางวัล SILVER CERTIFICATE

ด.ญ.สุชญา         บุญประชา               ป.6/2

รางวัล SELECTED CERTIFICATE

ด.ญ.วิมุตตา         อร่ามแสงจันทร์         ป.2/1

ด.ญ.ประภามาศ     ณ พัทลุง               ป.2/1

ด.ญ.อิฐิญา          อู๋ไพจิตร                ป.2/2

ด.ญ.กัญญนันทน์    จิระธนประเสริฐ         ป.5/1

ด.ญ.พิมพ์นารา      แข็งเขตต์กิจ            ป.5/1

ด.ญ.ณัฐกฤตา       ชัยพิริยพิทักษ์          ป.5/2

ด.ญ.หิรัญญิการ์     อภิธนัง                 ป.5/2

ด.ญ.สุภาพรรณ      รัตนาวะดี               ป.6/1

ด.ญ.ธัญญ์ชยา       เจริญสิทธิศิริ           ป.6/2

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย  นิยมธรรม ผู้ฝึกสอน ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน จนประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกครั้ง