หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสร่วมกันภายในห้องโรงเรียน
ทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสร่วมกันภายในห้องโรงเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-06 13:14:48

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มอบหมายงานฝ่ายอาคารสถานที่ ได้ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องเรียน รวมถึงพื้นที่ต่าง ๆ บริเวณโรงเรียน 

พร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสร่วมกันภายในห้องโรงเรียน เปิดประตู หน้าต่าง

เพื่อระบายอากาศภายในห้องเรียนทุกห้องเรียน  โรงเรียนสาธิตฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน บุคลากร และสมาชิกของครอบครัว “สาธิตสวนสุนันทา” ทุก ๆ ครอบครัว ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ ดูแลทุก ๆ คน