หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการ 2019 THE 50 WORLD SCHOOL CHILDREN'S ART EXHIBITION OF THE REPUBLIC OF CHINA
ประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการ 2019 THE 50 WORLD SCHOOL CHILDREN'S ART EXHIBITION OF THE REPUBLIC OF CHINA

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-02-21 16:39:07

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ผศ.ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการ 2019 THE 50 WORLD SCHOOL CHILDREN'S ART EXHIBITION OF THE REPUBLIC OF CHINA
จัดโดย Association For Education Through Art Requblic of China
ประเทศจีน เขตการปกครองพิเศษใต้หวัน

รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน                  ด.ญ.หิรัญญิการ์ อภิธนัง ป.6/1

รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง             ด.ญ.กัญญนันทน์ จิระธนประเสริฐ ป.6/3

รางวัล SELECTED CERTIFICATE
ด.ญ.ประภามาศ ณ พัทลุง ป.3/2       ด.ญ.อิฐิญา อู๋ไพจิตร ป.3/2
ด.ญ.วิมุตตา อร่ามแสงจันทร์ ป.3/2     ด.ช.กิตติ์ณัฐ จิรปรียารักษ์ ป.5/1
ด.ญ.ปุญญณัฐ นุ่มนวล ป.5/1           ด.ญ.พ้องพิชญ์ จินตพยุงกุล ป.5/1
ด.ญ.ณภัทรภร กลิ่นสุวรรณ ป.5/2      ด.ญ.ณัฐกฏตา ชัยพิริยพิทักษ์ ป.6/1
ด.ญ.พิมพ์นารา แข็งเขตต์กิจ ป.6/2     ด.ญ.รภัสชนก สดีวงศ์ ป.6/2
ด.ญ.ณรัตน์นันท์ นิมิตรพรสุโข ป.6/3    รวมทั้งหมด 13 รางวัล

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอน และ ส่งผลงานนักเรียนจนประสบความสำเร็จ ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกครั้ง