หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > ขอชื่นชม น้องข้าวหอม และเหล่าซรือปู ผู้ฝึกซ้อม การพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน
ขอชื่นชม น้องข้าวหอม และเหล่าซรือปู ผู้ฝึกซ้อม การพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-12-17 18:22:00

จะไม่รักได้งัย ขอชื่นชม น้องข้าวหอม และเหล่าซรือปู ผู้ฝึกซ้อม การพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน

I want to talk to you about our amazing school, SD SSRU .บทความต่อยอดจากการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ อันดับ 10 ระดับประเทศ กับความเก่งกาจ  "เด็กหญิงภรพชิรา   เกษตรสิงห์" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา