หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad (WRO2019)
การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad (WRO2019)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-09-10 09:25:01

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad (WRO2019) เนื่องด้วยปีนี้ (ปี 2019) ทางคณะผู้จัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ได้มีการปรับกติกาเซอร์ไพรส์ (Surprise Rule) การแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6-8 กันยายน 2562 นี้  ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นักเรียนจึงจะต้องคิด วิเคราะห์ แก้ไข โปรแกรม ในโจทย์ที่ได้รับ  ในหัวข้อ Smart cities ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งหมดส่ง 3 ทีม ในกิจกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การสนับสนุน ส่งเสริมเป็นกำลังให้เดินหน้าสู้ต่อไป

ทีมที่ 1 satu.ssru ได้ลำดับที่ 64 ได้ 45 คะแนน

1. เด็กหญิงชวิศา ลียวัฒนานุพงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2. เด็กชายสาธุ ประสพทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

3. เด็กชายอิสรรัตน์ บุตรสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ทีมที่ 2 ppn.ssru ได้ลำดับที่ 49 ได้คะแนน 95 คะแนน

1. เด็กหญิงเพียรพิมุกข์ เลิศสำราญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2. เด็กชายนิพพิชน์ ประชาสันติ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

3. เด็กชายภูสกร ฉัตรวิชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ทีมที่ 3 ong.ssru ได้ลำดับที่ 37 ด้วยคะแนน130 คะแนน

1. เด็กชพิสิฐพงศ์ ศิริพิชญ์ตระกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2. เด็กชายณัฐวัฒน์ ชูจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. เด็กชายจิณธิษณ์ จันพินิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6