หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > บริการวิชาการเพิ่มองค์ความรู้ "Zubot Shoots"
บริการวิชาการเพิ่มองค์ความรู้ "Zubot Shoots"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-03-21 18:37:06

วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-ประถม ได้จัดบริการวิชาการเพิ่มองค์ความรู้ "Zubot Shoots" เป็นการเพิ่มทักษะและความรู้ด้านการใช้โปรแกรมและสร้างหุ่นยนต์บังคับจากโปรแกรม ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก  โดยมีอาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์ ดำเนินรายการและทีมงาน admin