หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

ฟุตบอลแมทช์อำลาพี่ๆ ป.6 ปีการศึกษา 2561
ฟุตบอลแมทช์อำลาพี่ๆ ป.6 ปีการศึกษา 2561 สวนสุนันทา & แสงอรุณ  ผลการแข่งขันU9สวนสุนันทา 1-2 ...
2019-02-19 11:37:21
"ลดการบ้านช่วยได้จริงหรือ"
รายการทันข่าวเช้า ช่อง Mono29 สัมภาษณ์ รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายาล ...
2019-01-27 09:21:02
วันครู วันที่ 16 มกราคม ของทุกๆปี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏาสวนสุนันทา พร้อมคณะอ ...
2019-01-16 10:58:33
″เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พิธีมอบราง ...
2019-01-14 14:59:50
อวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ​2562​
รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวให้พรเนื่องใน ...
2019-01-14 15:00:11
ช่องวิดีโอปัจจุบัน