หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

ร่วมแสดงความยินดีกับประธานนักเรียน ๒๕๖๒
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิ ...
2019-07-18 10:19:13
กิจกรรมบูรณาการ ป.๕ - ๑-๒๕๖๒ (หน่วย ๑)
การบูรณาการเรื่องพันธุกรรมYour browser does not support HTML5 video.Your browser does not support HT ...
2019-07-18 10:20:53
ยินดีต้อนรับ สู่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติิ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ...
2019-06-22 19:06:27
ช่องวิดีโอปัจจุบัน