หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

เด็กชายวิณ วิเศษศักดิ์ดี
เด็กชายวิณ  วิเศษศักดิ์ดี นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ...
2022-09-10 21:32:01
มอบเข็มให้กับประธานนักเรียนคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
25 กรกฎาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ...
2022-07-26 17:11:45
ฝึกเขียนพยัญชนะ สระจีน และอ่าน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรียนภาษาจีน ...
2022-07-17 09:27:10
" พระอภัยมณี "
24 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ จัดกิจกรรม วาดภาพระบายสี ในหัวข้อ " พระอภัยมณี & ...
2022-06-24 18:53:47
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย ป.6
วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทางกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับ ป.๖ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย โด ...
2022-06-24 17:31:30
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย โดยมีกิจกรรมอ่านบทอาขยาน กาดำ
วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทางกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับ ป.๒ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย โ ...
2022-06-21 20:13:46
กิจกรรมอ่านบทอาขยาน นกขมิ้นเหลืองอ่อน
วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทางกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับ ป.๒ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย โ ...
2022-06-21 20:00:49
Teachers Day
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) จัดพิธีไหว้ครู แล ...
2022-06-13 06:24:01
ช่องวิดีโอปัจจุบัน