หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

"ลดการบ้านช่วยได้จริงหรือ"
รายการทันข่าวเช้า ช่อง Mono29 สัมภาษณ์ รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายาล ...
2019-01-27 09:21:02
วันครู วันที่ 16 มกราคม ของทุกๆปี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏาสวนสุนันทา พร้อมคณะอ ...
2019-01-16 10:58:33
″เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พิธีมอบราง ...
2019-01-14 14:59:50
อวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ​2562​
รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวให้พรเนื่องใน ...
2019-01-14 15:00:11
Chirstmas day2018
2019-01-14 15:00:26
มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบห ...
2019-01-14 15:00:39
การแสดงชุดออเจ้า
รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สนันสนุนให้นักเรีย ...
2019-01-14 15:00:55
Scratch by T'Mooi
อ.ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์(อ.โม้ย)สอนโปรแกรมScratch ให้นักเรียนระดับชั้นป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาล ...
2019-01-14 15:01:40
ช่องวิดีโอปัจจุบัน