หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

การเรียนการสอนเทคโนโลยี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ โรบอท ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้ ...
2019-01-14 15:04:58
การเรียนการสอนอังกะลุง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนดนตรีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖&nb ...
2018-11-07 12:21:51
ดอกแคทลียา
2018-11-06 20:57:06
ต่อไม้กระบอง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ฝ่ายประถม) จัดการเรียนการสอนวิชาลูกเลือ เนตรนารี ระดับ ...
2018-11-02 11:30:12
"ศิษย์เก่าเล่าให้ฟัง"
ตัวแทน"ศิษย์เก่าเล่าให้ฟัง"ถึงการเรียนการสอน กว่าจะประสบความสำเร็จเราได้เรียนรู้จากในตำราส ...
2018-10-18 00:57:10
ช่องวิดีโอปัจจุบัน