หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

การเรียนการสอนวิชาดนตรี ขับร้องเพลง Wellerman , เพลง Old Town Road , เพลง My worst และ เพลง Rick Roll!
การเรียนการสอนวิชาดนตรี ขับร้องเพลง  Wellerman , เพลง Old Town Road  , เพลง My worst และ เ ...
2022-09-11 06:27:05
เด็กชายวิณ วิเศษศักดิ์ดี
เด็กชายวิณ  วิเศษศักดิ์ดี นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ...
2022-09-10 21:32:01
รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าตรวจพื้นที่โรงเรียนและเยี่ยมชมทักทายนักเรียนโรงเรียนสาธิต
รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าตรวจพื้นที่โรงเ ...
2022-09-04 15:53:39
งานพยาบาลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ๒๕๖๕
งานพยาบาลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  การตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีรายละ ...
2022-09-04 15:50:12
การเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล
วิชาดนตรีสากล ได้รับการฝึกซ้อมกีต้าร์ เพลงโรงเรียนของหนู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์   สอนโดยอาจารย์สุภาร ...
2022-09-04 15:39:55
อยากบอกรักคุณแม่ทุกคน
เสียงเล็กๆ จาก.. เด็กหญิงพรภชิรา เกษตรสิงห์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึก ...
2022-08-14 08:19:44
"เพลงโรงเรียนของหนู"
 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 วิชาดนตรีเล่นกีต้าร์ ...
2022-08-05 12:34:40
มอบเข็มให้กับประธานนักเรียนคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
25 กรกฎาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ...
2022-07-26 17:11:45
ฝึกเขียนพยัญชนะ สระจีน และอ่าน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรียนภาษาจีน ...
2022-07-17 09:27:10
ช่องวิดีโอย้อนหลัง