หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > การเรียนการสอนอังกะลุง
การเรียนการสอนอังกะลุง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-11-07 12:21:51

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

จัดการเรียนการสอนดนตรีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ได้รับการฝึก สอนโดยอาจารย์สุภารณี สาระสา (อ.แอ๋ม)