หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > ผลงานวิชาศิลปะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ผลงานวิชาศิลปะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-04 09:07:12

ผลงานการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  /๒๕๖๔  วิชาศิลปะ "การพัฒนาตามศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในผลงานศิลปะ " การสอนโดยอาจารย์ภาวิณี  โสระเวช