หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > โครงการค่ายกลางวันลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ป.1 - ป.3 ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการค่ายกลางวันลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ป.1 - ป.3 ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-02-17 16:11:21

โครงการค่ายกลางวันลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ป.1 - ป.3 ประจำปีการศึกษา 2560

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ดำเนินกิจกรรมค่ายกลางวันลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ประถมศึกษาปีที่ 1 -3  โดยมีอาจารย์สามารถ แสงน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสายสวลีภิรมย์