หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > งานบุญ​อุทิศถวายเจ้าฟ้ามาลินีนภดาราและเจ้าฟ้านิภานภดล
งานบุญ​อุทิศถวายเจ้าฟ้ามาลินีนภดาราและเจ้าฟ้านิภานภดล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-12-17 12:47:35

วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ งานบุญอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา ศิรินิภาพรรณวดี กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา