หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > การแข่งขันแชร์บอล รุ่น ป.1-3 รอบคัดเลือก
การแข่งขันแชร์บอล รุ่น ป.1-3 รอบคัดเลือก

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-23 18:13:03

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ประถม) จัดกิจกรรม "กีฬาจัตวาสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2565 "

การแข่งขันแชร์บอล รุ่น ป.1-3 รอบคัดเลือก  สีเขียวชนะสีแดง 8:4   และ   สีฟ้าชนะสีเหลือง 8:6