หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > การแข่งขันแชร์บอลรอบชิง
การแข่งขันแชร์บอลรอบชิง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 15:03:25

คณะกรรมการนักเรียน ๒๕๖๑ จัดการแข่งขันกีฬาแชร์บอลระดับชั้น ตามนโยบายของคณะกรรมการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การแข่งขันแชร์บอลในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกท่าน อาจารย์ประจำชั้น อาจารย์ผู้สอนพลศึกษา คณะกรรมการนักเรียน และพี่ๆชั้น ป.๖ ซึ่งจะใช้เวลาในช่วงพักกลางวันในการแข่งขันแชร์บอลระหว่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (ห้อง3 ชนะห้อง2 )