หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > ห่วงใยสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ส่งกำลังใจ
ห่วงใยสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ส่งกำลังใจ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-02-04 17:43:26

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาห่วงใยสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ส่งกำลังใจ 

祝你身体健康 (zhù nǐ shēntǐ jiànkāng)(จู้ หนี่ เซินถี่ เจี้ยนคัง)ขอให้ร่างกายแข็งแรง 

祝你早日康复 (zhù nǐ zǎorì kāngfù)(จู้ หนี่ เจ่า ยื่อ คังฟู่) ขอให้หายป่วยเร็ววัน 

请多保重身体!Qǐng duō bǎozhòng shēntǐ ฉิ่ง ตัว เป่าโจ้ง เซินถี่ โปรดรักษาสุขภาพด้วยนะ 

武汉加油! อู่ ฮั่น เจีย โหยว  

中国加油! จง กั๋ว เจียโหยว  

泰国加油! ไท่ กั๋ว เจียโหยว