หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > ตัวแทนนักเรียนได้แสดงความสามารถ speech บทเวที การประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ตัวแทนนักเรียนได้แสดงความสามารถ speech บทเวที การประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-05-18 19:50:37

18 พฤษภาคม 2567 ตัวแทนนักเรียนได้แสดงความสามารถ  speech บทเวที การประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ดังนี้ 

     เด็กชายณัฐนันท์  วิเชียรวรรณ น้องไตตั้น ชั้น ป.2

     เด็กชายภควัธ  มณีอ่อน  น้อมธาม   ชั้น ป.3

     เด็กชายอาชวิน มุ่งมานะกิจ   น้องริว  ชั้น ป.4

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลาการ ร่วมถึงท่านผู้ปกครองทุกท่าน ปรบมือกันอย่างเกรียวกราว