หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าตรวจพื้นที่โรงเรียนและเยี่ยมชมทักทายนักเรียนโรงเรียนสาธิต
รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าตรวจพื้นที่โรงเรียนและเยี่ยมชมทักทายนักเรียนโรงเรียนสาธิต

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-04 15:53:39

รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าตรวจพื้นที่โรงเรียนและเยี่ยมชมทักทายนักเรียนโรงเรียนสาธิต กล้าคิด กล้าแสดงออกดีจัง