หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > การไหว้อย่างถูกต้องและสุภาพ
การไหว้อย่างถูกต้องและสุภาพ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-11 06:24:06

การไหว้อย่างถูกต้องและสุภาพ ช่วงเวลาว่างจากการเรียนรู้ พักกลางวันนักเรียนมีโอกาสฝึกซ้อมการไหว้อย่างถูกต้องและสุภาพ กิจกรรมนี้ไม่เพียงเพื่อการเรียนรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นการสอนให้เด็กเข้าใจถึงความสำคัญของการเคารพผู้อื่น โดย อ.เจตนา  ศาสตร์ประเสริฐ