หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > การเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ /๒๕๖๔ วิชาศิลปะ "จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
การเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ /๒๕๖๔ วิชาศิลปะ "จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-11 20:31:37

งานการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ /๒๕๖๔ วิชาศิลปะ  "จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามแนวทางการพัฒนาตามศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในผลงานศิลปะ " การสอนโดยอาจารย์ภาวิณี  โสระเวช