หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > กิจกรรมบูรณาการ ป.4
กิจกรรมบูรณาการ ป.4

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-10 08:31:10

การเรียนการสอนแบบบูรณาการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักเรียนสร้างแหล่งเรียนรู้ "Plant Topia" โดยใช้การเรียนรู้จากกลุ่มสาระ สร้างชิ้น ออกแบบได้อย่างน่าสนใจ