หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > บูรณาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
บูรณาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-10 13:06:36

เช้าวันพฤหัสบดี ที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงสดใส ทีมงานขอนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ที่นำนักเรียนใกล้ชิดธรรมชาติ

ประมวลวิดีทัศน์จากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนทุกคนได้สร้างเสริมประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง การสังเกต และการจดบันทึก เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับความหลากหลายของการเรียนรู้ สนุกและสุขกับการทำกิจกรรมการเรียน