หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > บูรณาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
บูรณาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-21 13:39:57

เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ ทางทีมงานขอนำเสนอบรรยากาศความมุ่งมั่น ตั้งใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการสร้างสรรค์แบบจำลอง 3 มิติ "Life cycle of animals"

ประมวลวิดีทัศน์จากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนทุกคนได้สร้างเสริมประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะการทำงาน และฝึกสมาธิในการทำงาน จะเห็นได้ว่านักเรียนสาธิตของเราทุกคน มีความตั้งใจสูงมาก เพื่อให้ได้มาซึ่งชิ้นงานแบบจำลอง 3 มิติที่สมบูรณ์ ปิดท้ายด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจในชิ้นงานตนเอง ????????

#YouAreMyFamily    โดยมีทีมอาจารย์สายชั้น ป.3 ดูแลอย่างใกล้ชิด