หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > เดินทางไกล แหล่งเรียนรู้นอกค่าย
เดินทางไกล แหล่งเรียนรู้นอกค่าย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-30 18:52:36

เดินทางไกล แหล่งเรียนรู้นอกค่าย ทักษะการใช้ชีวิตในค่ายพักแรม ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565   25-27 มกราคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ จ.สระบุรี