หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > การแสดงกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘พระพันปีหลวง
การแสดงกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘พระพันปีหลวง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-08-16 15:14:22

นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ประถม)การแสดงกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง  ฝึกซ้อมโดยอาจารย์แคทธียา เจริญสุข (อ.แคท)และอาจารย์สุภารณี สาระสา(อ.แอ๋ม)  แต่งหน้าอ.อั้นและทีมงานอาจารย์