หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > การเรียนการสอนวิชาดนตรี ขับร้องเพลง Wellerman , เพลง Old Town Road , เพลง My worst และ เพลง Rick Roll!
การเรียนการสอนวิชาดนตรี ขับร้องเพลง Wellerman , เพลง Old Town Road , เพลง My worst และ เพลง Rick Roll!

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-11 06:27:05

การเรียนการสอนวิชาดนตรี ขับร้องเพลง  Wellerman , เพลง Old Town Road  , เพลง My worst และ เพลง Rick Roll!                 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ผู้สอน อ.สุภารณี สาระสา