หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > วงดุริยางค์ โรงเรียนสาธิต-ฝ่ายประถม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.4-6
วงดุริยางค์ โรงเรียนสาธิต-ฝ่ายประถม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.4-6

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-06 22:00:21

วงดุริยางค์

โรงเรียนสาธิต-ฝ่ายประถม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ป.4-6   ฝึกซ้อมกันช่วง ก่อนเข้าเรียนของทุกๆวัน และบรรเลงเคารพธงชาติ ในทุกวัน   โดยอาจารย์ สุภารณี สาระสา