หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > พิธีซ้อมใหญ่วันไหว้ครู ณ หอประชุมศรีจุฑาภา 2567
พิธีซ้อมใหญ่วันไหว้ครู ณ หอประชุมศรีจุฑาภา 2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-26 19:33:25

พิธีซ้อมใหญ่วันไหว้ครู ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์  ขอขอบคุณอาจารย์ธิติการญจน์ ฐิติโสภณศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประถม และอาจารย์ณัฐณิชา ทนะไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา ตลอดการฝึกซ้อมพิธีการและการร้องเพลง โดย อาจารย์แคทธียา เจริญสุข  และ อาจารย์สุภารณี สาระสา