หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > ผลงานการเรียนวิชาศิลปะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลงานการเรียนวิชาศิลปะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-11 01:15:59

ผลงานการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  /๒๕๖๔ วิชาศิลปะ "จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามแนวทางการพัฒนาตามศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในผลงานศิลปะ " การสอนโดยอาจารย์ภาวิณี  โสระเวช