หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-02-09 09:37:05

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ณ ค่ายลูกเสือท่าชัยแคมป์ อ.เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดย รศ.ดร.สมเดียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้  อาจารย์อรัญ สัมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ประธานจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ และมีผู้กำกับทุกท่านร่วมกัน ฝึกฝนให้ประสบการณ์ที่ดีในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ