หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > ด.ช.ปัณณทัต สกุลธรรม ด.ช.รัฐธนันท์ กลิ่นสุวรรณและด.ช.ธนวัฒน์ มั่งทัศน์
ด.ช.ปัณณทัต สกุลธรรม ด.ช.รัฐธนันท์ กลิ่นสุวรรณและด.ช.ธนวัฒน์ มั่งทัศน์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-12-09 06:28:30

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด.ช.ปัณณทัต สกุลธรรม ด.ช.รัฐธนันท์ กลิ่นสุวรรณและด.ช.ธนวัฒน์ มั่งทัศน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ฝึกการนำเสนอผลงานวิทยาการคำนวณ แค่กล้าพูดก็มีชัยแล้วนะค่ะ